ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)เพื่อติดตามความพร้อม ของโรงเรียนให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันแรก ของการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาช่วยเหลือและหาแนวทาง แก้ไขให้กับโรงเรียนต่อไป

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,11:09   อ่าน 80 ครั้ง