ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) ร่วมกิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจํานวน ๔๑ รูปและพิธีลงนามถวายพระพรพิธีถวายเครื่องราชสักการะ   และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน นอกจากนี้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,11:13   อ่าน 98 ครั้ง