ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๒ เพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณ ของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ เจิมสารานุกรม พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน ๓๐ ทุน

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,11:18   อ่าน 134 ครั้ง