ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธาน โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๒ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,11:20   อ่าน 125 ครั้ง