ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2563
นายสมพงษ์  แจ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ทัพทัน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
โพสเมื่อ :    อ่าน 28 ครั้ง