ภาพกิจกรรม
นิเทศก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 วันที่ 2 มิถุนายน 2563
นายวุฒิภัทร  จูมโสดา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศก่อนภาคเรียน 1/2563 ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) นายสมพงษ์  แจ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) และคณะครูร่วมให้ข้อมูล
โพสเมื่อ :    อ่าน 25 ครั้ง