ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563(วันที่ 15-18 มิถุนายน พ.ศ.2563)
นายสมพงษ์  แจ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) พร้อมด้วยคณะครู ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :    อ่าน 26 ครั้ง