ภาพกิจกรรม
สาธารณสุขอำเภอทัพทันตวจเยี่ยมโรงเรียน 29 มิถุนายน 2563
สาธารณสุขอำเภอทัพทัน ลงพื้นที่ตรวจความพร้่อมของโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ :    อ่าน 25 ครั้ง