ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาคที่ 18 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563
นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาคที่ 18 พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการ ภาคที่ 18 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายประสพชัย ชาญธัญกรณ์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี  เขต1 และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในเขตตรวจราชการที่ 18 ของโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) โดยนายสมพงษ์ แจ่มแสง และคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ให้การต้อนรับ อีกทั้งนายอนุชา พัสถาน  นายอำเภอทัพทันได้มอบหน้ากากผ้าให้คณะครูไว้สวมใส่
โพสเมื่อ :    อ่าน 57 ครั้ง