ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 3 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายปัจจัย ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดทัพทันวัฒนาราม
โพสเมื่อ :    อ่าน 30 ครั้ง