การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
การเตรียมความพร้อมนักเรียนระหว่าง 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมนักเรียนระหว่าง 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ในการนี้ โรงเรียนจึงประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนดังนี้

1. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ

1.1 โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง 186 - 200

1.2 เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

1.3 บนสมาร์ทโฟน แอบพลิเคชั่น DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง

2. โดยใช้กำหนดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ที่
https://dltv.ac.th/downloads

ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้/การเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 มีประสิทธิภาพมากขึ้น(หากมีความเคลื่อนไหวอื่น จะแจ้งเพิ่มเติมครับ)

ขอบคุณค่ะ...

 

 
โพสเมื่อ :    อ่าน 99 ครั้ง