ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงณัฐวศา อัมระนันท์
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงณัฐวศา อัมระนันท์ ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 100 คะแนนเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :    อ่าน 41 ครั้ง