ผู้บริหาร

นายสมพงษ์ แจ่มแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/11/2018
ปรับปรุง 12/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 36833
Page Views 41286
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลรจนา ทัพทัน
2 โรงเรียนวัดเขาปฐวี ตลุกดู่ ทัพทัน
3 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว ตลุกดู่ ทัพทัน
4 โรงเรียนบ้านวังเตย ตลุกดู่ ทัพทัน 0-5657-9054 ,0-565-80050
5 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ตลุกดู่ ทัพทัน
6 โรงเรียนวัดตลุกดู่ ตลุกดู่ ทัพทัน
7 โรงเรียนวัดหนองนกยูง ตลุกดู่ ทัพทัน
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกดู่ ทัพทัน
9 โรงเรียนบ้านถนนใหม่ ตลุกดู่ ทัพทัน
10 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ตลุกดู่ ทัพทัน
11 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี ตลุกดู่ ทัพทัน
12 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ตลุกดู่ ทัพทัน 0 5654 1178
13 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน ทัพทัน
14 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย ทัพทัน ทัพทัน
15 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ทัพทัน ทัพทัน
16 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว หนองกระทุ่ม ทัพทัน 056580002
17 โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) หนองกระทุ่ม ทัพทัน 081-9624227
18 โรงเรียนวัดวังสาริกา หนองกระทุ่ม ทัพทัน
19 โรงเรียนบ้านหัวดง หนองกระทุ่ม ทัพทัน
20 โรงเรียนบ้านคอดยาง หนองกระทุ่ม ทัพทัน
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองกระทุ่ม ทัพทัน
22 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) หนองกระทุ่ม ทัพทัน
23 โรงเรียนวัดตลุกหมู (วรพจน์ชนูปถัมภ์) หนองกลางดง ทัพทัน
24 โรงเรียนวัดหนองมะเขือ หนองกลางดง ทัพทัน
25 โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน หนองกลางดง ทัพทัน
26 โรงเรียนวัดดงพิกุล หนองกลางดง ทัพทัน
27 โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม หนองยายดา ทัพทัน
28 โรงเรียนบ้านหนองเมน หนองยายดา ทัพทัน
29 โรงเรียนวัดหนองสระ หนองสระ ทัพทัน
30 โรงเรียนวัดดอนหวาย หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน
31 โรงเรียนบ้านท่าดาน หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน
32 โรงเรียนบ้านเขาน้อย โคกหม้อ ทัพทัน
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ โคกหม้อ ทัพทัน
34 โรงเรียนบ้านดง คอกควาย บ้านไร่
35 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คอกควาย บ้านไร่
36 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย คอกควาย บ้านไร่
37 โรงเรียนวัดทองหลาง คอกควาย บ้านไร่
38 โรงเรียนบ้านคลองหวาย คอกควาย บ้านไร่
39 โรงเรียนวัดทัพหลวง ทัพหลวง บ้านไร่
40 โรงเรียนวัดทัพคล้าย ทัพหลวง บ้านไร่
41 โรงเรียนบ้านป่าอูสามัคคี ทัพหลวง บ้านไร่
42 โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพหลวง บ้านไร่
43 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านบึง บ้านไร่
44 โรงเรียนบ้านห้วยบง บ้านบึง บ้านไร่
45 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา บ้านบึง บ้านไร่
46 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี บ้านบึง บ้านไร่
47 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่
48 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่
49 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ บ้านไร่
50 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง บ้านไร่ บ้านไร่
51 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่
52 โรงเรียนจตุพรวิทยา 2 บ้านไร่ บ้านไร่
53 โรงเรียนบ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่
54 โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน วังหิน บ้านไร่
55 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ วังหิน บ้านไร่
56 โรงเรียนบ้านวังพง วังหิน บ้านไร่
57 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บ้านไร่
58 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น หนองจอก บ้านไร่
59 โรงเรียนบ้านจัน หนองจอก บ้านไร่
60 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ หนองจอก บ้านไร่
61 โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก บ้านไร่
62 โรงเรียนบ้านลานคา หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
63 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
64 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
65 โรงเรียนบ้านหูช้าง หูช้าง บ้านไร่
66 โรงเรียนบ้านหนองฝาง หูช้าง บ้านไร่
67 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หูช้าง บ้านไร่
68 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หูช้าง บ้านไร่
69 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง ห้วยแห้ง บ้านไร่
70 โรงเรียนวัดผาทั่ง ห้วยแห้ง บ้านไร่
71 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยแห้ง บ้านไร่
72 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่
73 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เจ้าวัด บ้านไร่
74 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น เจ้าวัด บ้านไร่
75 โรงเรียนบ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่
76 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม เจ้าวัด บ้านไร่
77 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย เมืองการุ้ง บ้านไร่
78 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เมืองการุ้ง บ้านไร่
79 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง เมืองการุ้ง บ้านไร่
80 โรงเรียนบ้านหนองอาสา เมืองการุ้ง บ้านไร่
81 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย แก่นมะกรูด บ้านไร่
82 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ทุ่งนางาม ลานสัก
83 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ทุ่งนางาม ลานสัก
84 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ทุ่งนางาม ลานสัก
85 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม ลานสัก
86 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ทุ่งนางาม ลานสัก
87 โรงเรียนบ้านหนองม่วง น้ำรอบ ลานสัก
88 โรงเรียนบ้านห้วยทราย น้ำรอบ ลานสัก
89 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กกวย น้ำรอบ ลานสัก
90 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ น้ำรอบ ลานสัก
91 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ น้ำรอบ ลานสัก
92 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า น้ำรอบ ลานสัก
93 โรงเรียนจตุพรวิทยา ประดู่ยืน ลานสัก
94 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน ลานสัก
95 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน ลานสัก
96 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ประดู่ยืน ลานสัก
97 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ประดู่ยืน ลานสัก
98 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ป่าอ้อ ลานสัก
99 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
100 โรงเรียนบ้านเขาวง ป่าอ้อ ลานสัก
101 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก
102 โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์) ป่าอ้อ ลานสัก
103 โรงเรียนเขาขวางวิทยา ระบำ ลานสัก
104 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ระบำ ลานสัก 0-5658-0064
105 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ระบำ ลานสัก
106 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก
107 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ระบำ ลานสัก
108 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ระบำ ลานสัก
109 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ลานสัก ลานสัก
110 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ลานสัก ลานสัก
111 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก ลานสัก (056) 537123
112 โรงเรียนจตุพรวิทยา 3 ลานสัก ลานสัก
113 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก ลานสัก
114 โรงเรียนบ้านร่องตาที ลานสัก ลานสัก
115 โรงเรียนบ้านบ่อยาง บ่อยาง สว่างอารมณ์
116 โรงเรียนบ้านหนองสะแก บ่อยาง สว่างอารมณ์
117 โรงเรียนบ้านคลองแบ่ง บ่อยาง สว่างอารมณ์
118 โรงเรียนวัดดอนหวาย บ่อยาง สว่างอารมณ์
119 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
120 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
121 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
122 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
123 โรงเรียนบ้านหนองกี่ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
124 โรงเรียนวัดดงแขวน สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
125 โรงเรียนบ้านเนินก้าว สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
126 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
127 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
128 โรงเรียนบ้านหนองยายดา สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
129 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
130 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ หนองหลวง สว่างอารมณ์
131 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง หนองหลวง สว่างอารมณ์
132 โรงเรียนบ้านหนองแว่น หนองหลวง สว่างอารมณ์
133 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง หนองหลวง สว่างอารมณ์
134 โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง สว่างอารมณ์
135 โรงเรียนบ้านหนองเข้ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
136 โรงเรียนบ้านหนองรัก ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
137 โรงเรียนบ้านบ่อยาง สาขาบ้านบ่อชุมแสง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
138 โรงเรียนบ้านวังเกษตร ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
139 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
140 โรงเรียนบ้านทุ่งมน ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
141 โรงเรียนบ้านคลองข่อย ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
142 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
143 โรงเรียนวัดวังบุญ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
144 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง ดงขวาง หนองขาหย่าง
145 โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน ดงขวาง หนองขาหย่าง
146 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ดอนกลอย หนองขาหย่าง
147 โรงเรียนวัดดอนกลอย ดอนกลอย หนองขาหย่าง
148 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง
149 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง
150 โรงเรียนวัดพันสี ท่าโพ หนองขาหย่าง
151 โรงเรียนวัดท่าโพ ท่าโพ หนองขาหย่าง
152 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง
153 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง
154 โรงเรียนวัดหนองแฟบ หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง
155 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ หนองไผ่ หนองขาหย่าง
156 โรงเรียนวัดหนองไผ่ หนองไผ่ หนองขาหย่าง
157 โรงเรียนวัดหมกแถว หมกแถว หนองขาหย่าง
158 โรงเรียนบ้านปากดง หลุมเข้า หนองขาหย่าง
159 โรงเรียนบ้านหนองกาหลง หลุมเข้า หนองขาหย่าง
160 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 หลุมเข้า หนองขาหย่าง
161 โรงเรียนวัดห้วยรอบ ห้วยรอบ หนองขาหย่าง
162 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งพง หนองฉาง
163 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ทุ่งโพ หนองฉาง
164 โรงเรียนบ้านเนินพยอม ทุ่งโพ หนองฉาง
165 โรงเรียนวัดมะพร้าวสูง ทุ่งโพ หนองฉาง
166 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ทุ่งโพ หนองฉาง
167 โรงเรียนวัดทุ่งโพ ทุ่งโพ หนองฉาง
168 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ บ้านเก่า หนองฉาง
169 โรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) บ้านเก่า หนองฉาง
170 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ หนองฉาง หนองฉาง
171 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองฉาง หนองฉาง
172 โรงเรียนหนองฉางวิทยา หนองฉาง หนองฉาง
173 โรงเรียนวัดปทุมทอง หนองนางนวล หนองฉาง
174 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หนองนางนวล หนองฉาง
175 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองนางนวล หนองฉาง
176 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองนางนวล หนองฉาง
177 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองยาง หนองฉาง
178 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม หนองยาง หนองฉาง
179 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ หนองยาง หนองฉาง
180 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองยาง หนองฉาง
181 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง หนองฉาง
182 โรงเรียนวัดห้วยขานาง หนองยาง หนองฉาง
183 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง
184 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ หนองสรวง หนองฉาง
185 โรงเรียนวัดหนองเต่า อุทัยเก่า หนองฉาง
186 โรงเรียนวัดหัวเมือง อุทัยเก่า หนองฉาง
187 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อุทัยเก่า หนองฉาง
188 โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย เขากวางทอง หนองฉาง
189 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง เขากวางทอง หนองฉาง
190 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ เขากวางทอง หนองฉาง
191 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขากวางทอง หนองฉาง
192 โรงเรียนบ้านประดาหัก เขากวางทอง หนองฉาง
193 โรงเรียนบ้านท่าชะอม เขากวางทอง หนองฉาง
194 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา เขากวางทอง หนองฉาง
195 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เขากวางทอง หนองฉาง
196 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เขาบางแกรก หนองฉาง
197 โรงเรียนบ้านวังผาลาด เขาบางแกรก หนองฉาง
198 โรงเรียนวัดเทพนิมิต เขาบางแกรก หนองฉาง
199 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา เขาบางแกรก หนองฉาง
200 โรงเรียนบ้านป่าเลา เขาบางแกรก หนองฉาง
201 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว ทองหลาง ห้วยคต
202 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ทองหลาง ห้วยคต 056-580044
203 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา ทองหลาง ห้วยคต
204 โรงเรียนบ้านสมอทอง ทองหลาง ห้วยคต
205 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สุขฤทัย ห้วยคต
206 โรงเรียนบ้านหนองสี่เหลี่ยม สุขฤทัย ห้วยคต
207 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สุขฤทัย ห้วยคต
208 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สุขฤทัย ห้วยคต
209 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สุขฤทัย ห้วยคต
210 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ห้วยคต ห้วยคต
211 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา ห้วยคต ห้วยคต
212 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ห้วยคต ห้วยคต
213 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) ห้วยคต ห้วยคต
214 โรงเรียนวัดหนองสลิด ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี
215 โรงเรียนวัดหนองตางู ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี
216 โรงเรียนวัดวังปลากด ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี
217 โรงเรียนบ้านท่าซุง ท่าซุง เมืองอุทัยธานี
218 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ ท่าซุง เมืองอุทัยธานี
219 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
220 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา น้ำซึม เมืองอุทัยธานี 056-502509
221 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
222 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
223 โรงเรียนบ้านท่าทอง (สามัคคีประชาสฤษฎิ์) น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
224 โรงเรียนอนุบาลอนุศิษย์วิทยา 2 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
225 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
226 โรงเรียนบ้านเนินตูม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
227 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
228 โรงเรียนวัดจักษา สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
229 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
230 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี
231 โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี
232 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองเต่า เมืองอุทัยธานี
233 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า หนองเต่า เมืองอุทัยธานี
234 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า เมืองอุทัยธานี
235 โรงเรียนวัดหนองแก หนองแก เมืองอุทัยธานี
236 โรงเรียนบ้านเนินซาก หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี
237 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี
238 โรงเรียนวัดสะพานหิน หาดทนง เมืองอุทัยธานี
239 โรงเรียนวัดหาดทนง หาดทนง เมืองอุทัยธานี
240 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
241 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
242 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
243 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
244 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี
245 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี
246 โรงเรียนวัดเขาพะแวง เนินแจง เมืองอุทัยธานี
247 โรงเรียนวัดตานาด เนินแจง เมืองอุทัยธานี
248 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) เนินแจง เมืองอุทัยธานี
249 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี