การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
การเตรียมความพร้อมนักเรียนระหว่าง 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอลทีวี ทีวีดาวเทียม สำหรับการเรียนการสอนทางไกล DLTV เริ่ม 18 พ.ค.เป็นต้นไป
คิวอาร์โค๊ดเช็คชื่อเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2
คิวอาร์โค๊ดเช็คชื่อเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 3
คิวอาร์โค๊ดเช็คชื่อเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คิวอาร์โค๊ดเช็คชื่อเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คิวอาร์โค๊ดเช็คชื่อเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คิวอาร์โค๊ดเช็คชื่อเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คิวอาร์โค๊ดเช็คชื่อเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คิวอาร์โค๊ดเช็คชื่อเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การเตรียมความพร้อมนักเรียนระหว่าง 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63